Comisioane si taxe Structurate

Comisionul de tranzactionare este exprimat ca procent care se aplica la valoarea tranzactiei, avand o valoare minima de 1,9 lei/ordin executat (integral sau partial). In cazul ordinelor executate prin mai multe tranzactii, comisionul minim este aplicat o singura data pe ordin.
Tradeville nu percepe abonament lunar.

Deschiderea unui cont de tranzactionare StartradeRO va ofera acces la o gama variata de instrumente financiare, cum ar fi: actiuni, obligatiuni, produse structurate, unitati de fond, etc.

Bursa de Valori Bucuresti (cont StartradeRO)

Max(Rulaj mediu lunar pe ultimele 3 luni
sau Valoare portofoliu
Comision standard* Comision minim pe ordin executat
(integral sau partial)
Comision intra-day
< 300.000 RON 0,65%

1,9 lei
0,33%
300.000 - 700.000 RON 0,5% 0,25%
700.000 - 1.500.000 RON 0,4% 0,25%
> 1.500.000 RON 0,3% 0,25%
Suma minima pentru deschiderea de cont StartradeRO este de 500 EUR sau echivalentul in  RON

*Comisionul se aplica la valoarea trazactiei iar nivelul lui se stabileste la sfarsitul lunii curente, pentru luna care urmeaza, in functie de criteriul cel mai avantajos pentru client dintre cele doua de mai jos. La stabilirea comisioanelor de tranzactionare, se cumuleaza rulajele medii pe ultimele 3 luni/valoarea portofoliilor tuturor conturilor pe care un client este imputernicit.

    • Rulaj mediu lunar pe ultimele 3 luni = [rulaj StartradeRO(3luni)+rulaj StartradeINTL(3luni)]/3
    • Valoare portofoliu = [valoarea totala a portofoliului StartradeRO + valoarea totala a portofoliului StartradeINTL] la sfarsitul lunii in care se face calculul

Nota: La prima depunere de bani/primul transfer de portofoliu de la Depozitar/alt intermediar, comisionul aplicabil tine cont de valoarea investitiei initiale care devine Valoare portofoliu.

Tranzactiile intra-day facute pe contul StartradeRO (cumparari si vanzari de volume egale ale aceluiasi emitent, in aceeasi zi) vor fi comisionate la jumatate din valoarea comisionului dvs. standard, dar nu mai putin de 0,25%. Ajustarea se va face la sfarsitul fiecarei zile.

Alte mentiuni

Taxa ASF aplicata asupra tranzactiilor de cumparare

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile A.S.F. republicat, societatile de servicii de investitii financiare care tranzactioneaza pe piata de capital au obligatia ca, pe baza rapoartelor zilnice de tranzactionare emise de B.V.B., sa retina din contul clientului cumparator o cota aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare de instrumente financiare. In prezent, pentru cumpararea de instrumente financiare -actiuni-, taxa ASF este de 0,06%, pentru obligatiuni taxa ASF este de 0.02% si pentru tranzactiile cu instrumente financiare de tip ETF este de 0.04%.

Mentionam ca, in calitate de intermediar, Tradeville colecteaza aceasta taxa de la fiecare cumparator si o vireaza in contul ASF.

Taxe de transfer actiuni/bani/modificari date personale

Tradeville percepe numai taxele Depozitarului Central aplicabile in cazul operatiunilor de registru si de procesare evenimente corporative. Nivelul acestor taxe poate fi consultat in sectiunea Tarife la https://www.roclear.ro/CadruJuridic/Reglementari.. Orice modificare a tarifelor si comisioanelor Depozitarului Central duce implicit la modificarea taxelor percepute de Tradeville.
Tradeville. nu percepe taxa in cazul depunerilor de bani sau la transferuri de LEI efectuate prin ordin de plata. Alimentarea contului de tranzactionare prin intermediul cardului bancar se poate realiza numai in RON, iar clientului i se retine o taxa de 1% din valoarea sumei alimentate, taxa ce este perceputa de banca/institutia de credit partenera a Tradeville.
Taxele percepute de bancile partenere și de eventualele banci corespondente implicate in transfer, pentru transferurile in alte valute decat LEI, sunt suportate de client.

Impozitul pe castig in cazul persoanelor fizice

Obligatiile fiscale aferente activitatii investitionale se stabilesc pe baza Codului fiscal in vigoare (Legea nr. 227/2015). In eventualitatea in care acestea sunt modificate ulterior se vor aplica prevederile valabile la data respectiva.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, persoanele fizice au obligatia de a determina castigul net anual / pierderea neta anuala si de a depune la organul fiscal competent declaratia privind venitul realizat.
Tradeville va pune la dispozitia clientilor sai documentele justificative necesare in acest sens, conform normelor legale aplicabile la momentul respectiv.
In cazul persoanelor juridice nu exista un impozit specific pe castigul din operatiuni pe piata de capital. Acesta intra in determinarea bazei impozabile.


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)