Legenda Rapoarte Tradeville

Multiplii:

 • "EPS" - Earnings per share = profit net per actiune
 • "P/E" - Price to earnings = Capitalizarea bursiera/Profitul net (LTM)
  sau = Pret actiune/EPS
 • "P/S" - Price to sales = Capitalizarea bursiera/Cifra de afaceri (LTM)
  sau = Pret actiune/Cifra de afaceri per actiune
 • "P/B" - Price to book = Capitalizarea bursiera/Capitalurile Proprii
  sau = Pret actiune/Capitalul propriu per actiune
 • "EV" - Enterprise Value = Capitalizarea bursiera + Datorii financiare - Numerar si echivalente de numerar
 • "EBITDA" - Profitul operational inainte de deducerea cheltuielilor nemonetare = Rezultat operational + Cheltuielile cu amortizarile si ajustarile
  sau = Profit net + Cheltuielile cu impozitul + Cheltuielile financiare + Cheltuielile cu amortizarea si ajustarile
 • "LTM" - Last Twelve Months = Rezultatul din ultimele 4 trimestre
 • "YTD" - Year to date = Evolutia cotatiilor de la inceputul anului si pana in prezent
 • "Min/Max YTD" - Preturile de inchidere minime si maxime dintr-o perioada

Obligatiuni:

 • "YTM" - Yield to maturity - Reprezinta randamentul obtinut de un investitor care alege sa cumpere o obligatiune la pretul din piata (pretul de inchidere din ziua de tranzactionare anterioara publicarii raportului) si pastreaza obligatiunea pana la scadenta.
 • "ROBOR" - rata dobanzii pietei monetare interbancare (calculata la depozitele plasate)
 • "EURIBOR" - rata dobanzii pietei monetare interbancare in zona euro
 • "Data scadenta" - data la care se ramburseaza principalul
 • "Volum mediu zilnic (YTD)" - Volum total (YTD)/Numar de zile de tranzactionare YTD
 • "Valoare raportata la principal" = Valoare totala (YTD)/Valoare emisiune; Acest indicator de lichiditate arata procentajul din valoarea de emisiune care s-a tranzactionat in perioada selectata.

ETF-uri:

 • "Acc" - ETF cu acumulare - Fondul reinvesteste dividendele primite de la titlurile detinute
 • "Dis" - ETF cu distribuire -Fondul distribuie detinatorilor actiunilor sale dividende primite de la titlurile detinute

Fonduri:

 • "Discount/Premium" = (*Ultimul pret de inchidere/VUAN - 1)*100

Diverse:

 • "Variatia pretului" - Pret(t)/Pret(t-1)-1
 • "Randamentul dividendului" = Dividend brut/Ultimul pret de inchidere*
 • "GAAP" - principiile contabile general acceptate
 • "RAS" - Romanian Accounting Standards - Standardele internationale de raportare financiara
 • "IFRS" - International Financial Reporting Standards - Standardele internationale de raportare financiara
 • "Mediana" - valoarea de la mijlocul intervalului de date (ordonate crescator sau descrescator)*Ultimul pret de inchidere - pretul de inchidere din ziua de tranzactionare anterioara publicarii raportuluiE-mail departament Analiza: analysts@tradeville.ro


SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania
Telefon: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
E-mail: help@tradeville.ro
Web: www.tradeville.ro

Serviciile Tradeville

 • Startrade RO
  Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata la Bursa de Valori Bucuresti
 • Startrade INTL


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)