Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Numerar si echivalente de numerar603,94076,63273,882
Depozite bancare521,476,935415,535,942723,812,897
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)77,895,72677,106,529228,280,197
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere000
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii11,770,368,83912,577,678,60613,398,883,614
Imobilizari corporale si investitii imobiliare000
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare01,135,225,0000
Alte active391,185298,725300,534,014
Total Activ12,370,736,62514,205,921,43414,651,584,604
Datorii106,462,888448,373,527115,640,320
Dividende de plata79,030,167408,245,70287,667,694
Datorii financiare000
Datorii privind impozitul pe profit000
Alte datorii si provizioane27,432,72140,127,82527,972,626
Capitaluri proprii12,264,273,73713,757,547,90714,535,944,284
Capital social3,560,099,8703,145,160,0013,334,342,423
Prime de capital000
Actiuni proprii-1,348,014,432-331,650,005-379,378,298
Rezultat curent000
Rezultatul reportat8,657,236,99210,087,863,72310,913,988,393
Rezerve si alte rezerve1,394,951,307856,174,188666,991,766
Alte elemente de capital000
Total Pasiv12,370,736,62514,205,921,43414,651,584,604
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare3,180,696,1115,125,467,680859,758,849
Venituri din dividende655,137,209655,137,2090
Venituri din dobanzi11,630,69613,706,4146,875,879
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-120,868-170,427-54,107
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere2,508,784,7804,451,234,4061,009,948,763
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor00-156,975,000
Alte venituri operationale5,264,2945,560,078-36,686
Cheltuieli de exploatare76,816,945106,679,47333,634,179
Cheltuieli cu comisioanele76,748,695106,588,22333,611,679
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare68,25091,25022,500
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut3,103,879,1665,018,788,207826,124,670
Total Venituri3,180,696,1115,125,467,680859,758,849
Total Cheltuieli76,816,945106,679,47333,634,179
Impozit pe profit6,143,5006,143,5000
Rezultat Net3,097,735,6665,012,644,707826,124,670
Alte elemente ale rezultatului global000
Rezultatul global al perioadei000
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)