Date financiare BUCU - BUCUR OBOR SA BUCURESTI

Actiuni BUCU
Date Financiare BUCU
Dividende BUCU

Bilant contabil

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Active imobilizate88,960,2850114,583,902
Imobilizari necorporale-06,990
Imobilizari corporale-0114,575,912
Imobilizari financiare-01,000
Active circulante25,586,517016,792,594
Stocuri-093,456
Creante8,824,41207,307,758
Cheltuieli inregistrate in avans-023,037
Investitii financiare pe termen scurt-09,000,000
Casa si conturi la banci-0368,343
Alte active circulante-00
Active detinute in vederea vanzarii-00
Total Activ114,546,8020131,376,496
Datorii6,671,22909,800,868
Datorii pe termen scurt4,807,06905,005,202
Datorii comerciale-00
Datorii financiare-00
Alte datorii pe termen scurt-05,004,202
Provizioane (termen scurt)-00
Venituri in avans (termen scurt)2,844,47801,000
Datorii pe termen lung1,864,16004,795,666
Datorii comerciale-00
Datorii financiare-00
Alte datorii pe termen lung-00
Provizioane (termen lung)-02,278,063
Venituri in avans (termen lung)-02,517,603
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare-00
Capitaluri proprii104,833,9730121,575,628
Capital social1,337,57501,337,575
Prime de capital-00
Rezerve din reevaluare-0102,441,740
Rezultatul reportat-08,099,950
Alte rezerve-0267,515
Alte elemente de capital-09,428,848
Total Pasiv114,546,8020131,376,496
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)40--

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Rezultat din exploatare7,157,09710,437,22912,383,319
Venituri din exploatare16,883,96225,630,12934,287,355
Cifra de afaceri16,363,60925,108,57633,764,601
Productia capitalizata-00
Variatia stocurilor-00
Alte venituri din exploatare-521,553522,754
Cheltuieli de exploatare9,726,86515,192,90021,904,036
Costul marfurilor vandute-00
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele-0118,764
Amortizare si depreciere-011,609,230
Cheltuieli cu personalul-03,877,745
Alte cheltuieli de exploatare-15,192,9006,298,297
Rezultat financiar170,008275,081332,883
Venituri din dobanzi-00
Cheltuieli cu dobanzile-0939
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-275,081333,822
Rezultatul extraordinar - net-6,058,6870
Rezultatul brut7,327,10516,770,99712,716,202
Total Venituri17,054,63831,963,89734,621,177
Total Cheltuieli9,727,53315,192,90021,904,975
Impozit pe profit-2,625,0473,287,354
Alte impozite-00
Rezultatul net5,559,65814,145,9509,428,848

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)